توکي

(4x) 3/4 د محلي عمودی CNC ماشین مرکزونه، برنامه TAKAM، موډ: TE855، سفر 850x550 ملیون، زغم 0.01mmmm ته رسیږي؛


(3x) EDM / د Wire cutting machine، تناسب 0.01mm ته رسیږي؛ 


(2x) Grinding machine, Tolerance reach down to 0.001mm;


(3x) CNC کنټرول ماشین، Maximum diameter 80mm؛


(2x) د لارښوونې دستګاه ماشین؛


(2x) سوراخ کولو ماشین، د لویدیځ لویدیځ؛ د پروسې لړۍ: D1-D20 ملیون؛


(2x) د تاوان ماشین، د پروسې لړۍ: M3-M16؛


(1x) د لیزر نښه ماشین؛